.

Concept wandelhotel

Een voormalig kasteel(tje), ..., verlaten dorp, kleinschaliger en of nieuwbouw
(deels zogewenst zelf) aantrekkelijk van vormgeving en ligging, met voldoende
grond.
Er terugval-appartementen dan wel -verblijven te realiseren met vast adres voor
onder meer ouderen die op voettocht of anderszins op reis zijn. Locatie Europa.
                                                                                                  
Werkwijze


Wie het concept aanspreekt schrijft zich zogewenst in als belangstellende tegen
een voorlopige bijdrage van euro nul per jaar, blijft per email bij en zet zich naar
vermogen in
voor a. bekendmaking van het project per email, link, prikbord, forum,
advertentie of wat dan ook.
Zodra een aantal van ongeveer vijftig bereikt volgt een nieuwsbrief en eventueel
andere activiteiten van de recreatieve bouwvereniging, waaronder uitwerking van
het concept zo dat het multi toepasbaar is en eenieder weet wat te verwachten
bij
b. zoeken en vinden van locatie(s), die aan de voorwaarden voldoen c. project
ontwikkeling: aankoop onroerend goed, vergunningen, bouwen
d. financiering: in
beginsel ieder een aandeel (appartement, kavel voor tuinhuis, caravan, camper,
te bouwen, in te richten)
e. projectbeheer.

Wanneer in fase
b een locatie door voldoende belangstellenden geschikt
bevonden, worden statuten opgesteld en betreffend project in productie genomen.
orientatie: vrije tijdsbesteding, vrijwilligerswerk, rentevrije financiŽring, onkosten-
vergoeding, uitbesteden betaald werk, individualiteit als uitgangspunt en waarbij
ongedwongen gemeenschappelijkheid niet onwelkom.
huisstijl: eenvoudig, natuurlijk, zelf doen, eco, ambacht, ... .
-------------------------------------------------------------------------------------- 
                                    
post / studioeen zelfvoorziening.nl

ps. Wandelhotel in de zin van residentie- of woonhotel. Ook: natuur resort.
Active bekendmaking/belangstelling tot '08. Zie evt. verslaglegging in Walden vijf
2, 3 en 4.


Aanvullende suggestis: Bouwval- en ruÔneclub.
Robinson CrusoŽ genootschap, het tropise eiland veraf vervangen door landerij
nabij.
                                                                                                               
<     Zelfvoorzienend wandelen, politiek

                                                                    
( > concept wandelhotel )
           
Op weg naar de rand van de agglomeratie ogenblikken stil te staan bij planologis
open goal waarvan weinig vernomen of te merken, werken bij wonen, wonen bij
werken.
Aanzienlijke winsten aan tijd, geld, voertuigen, brandstof, gezondheid, milieu liep
de werkende naar het werk.
Lintbebouwing langs te corrigeren, uit te dunnen, in wezen niet meer weg te
krijgen autowegen lijkt optimale optie.
Treinen op termijn te verdwijnen, geavanceerde non stop rol aan rol af bussen
sparen spoor en windmolenpark.
Lucht- en lichtstroompanelen, veel groen voor bouw en voedingstofwinning het lint
belendend, natuur, begin van een onverhard pad.

Was het land ooit geprivatiseerd, verdeeld over inwoners, dan liep het
waarschijnlijk door gemeentegebied, zo ver als bewonertal maal landelijk
oppervlak.
Gelijkwaardige kavels, verpacht en ook zelf bewerkt, bewoond, velden,
boomgaard, wei, natuur.
Leeftocht erlangs, noten, vruchten, zo nu en dan een blad of slechts op weg naar
buitenverblijf.
Voorzien zonder meer van wat geld dankzij eender bezit van overige natuurlijke
en andere hulpbronnen.
Allerlei rechten, in publieke ruimten te jagen verzamelen planten of weiden, te
graven te delven vervoeren verblijven, te zingen te zenden spreken of schrijven
keren ten brede delen van prijzen.

Compromisvol terug met de bus of onder dak op comfortabele passende wijze.
Aanvullende voeding in aanliggende tuinen, uit toereikende voorraden volgens
locale bewerking.
Bebedding eenvoudig ambachtelijk, wassen met water ter plaatse verzameld.
Witgoed opvallend afwezig, schaars ook het zwartgoed in milde melange van
puur natuur licht technologis.
Wat cultuur met minimum aan apparatuur, het goede gesprek, de betere
voordracht, zelf- en samenzang, dans, diverse spelen, sport.
Veel zelf, vanzelf, en uitgerust versterkt hersteld, opgewekt des morgens weer op.

Alsnog terug per vervoer, te voet of een daglengte verder het land in.
Meerdere uitvalspaden, rondpaden, toenemende duur van trajecten geven
inwonende gelegenheid gemeente en naburig gebied te ontdekken alvorens tot
verreikender tochten besloten.
Louter lopen, zwemmen, drijven, roeien, zeilen in zacht werktuiglijk vervaardigde
vaartuigen, iets fietsen, vederlicht vliegen, bijgeval motoris mobil af en toe doch
niet meer dan halverwege.
Doorwandelenden verpachten mogelijk mede hun woonplaats, onderweg hier en
daar misschien wat verdienend, sommigen wisselen van inschrijving, rechten en
oppervlak.

--------------------------------------------------
Bij het thema Politiek en wandelen, De vrije wandelaar 6.
Studio zelfvoorziening' 96,' 00.

Aantekening ' 06, met de Utrechtse ' wandellijnen' :
Utrecht te voet , zou ' op weg
naar de rand van de agglomeratie' aldaar wat in kaart zijn gebracht.

                                                                                       
. ^