.
(beste weergave in browser Opera)
<                                       studio uitgaven
                     
                                      

Boekjes en tijdschriften

Publicatis en artikelen
                         zelfvoorziening
                                 
tuin/landbouw/landschap
                                            
bouwen/wonen/planologie
                                                                  
sociaal economis
                                                                                
technis innovativ
                                                                                                    
divers

Titel, toelichting, blz.a5. Een aantal alleen fotocopie, verder ook of alleen .txt, .html, veel online, soms inzage deels..
Ruim inspringende titels: een los onderdeel van bovenstaande,
. inspringend:
achtergrond/toelichting bij,
.. inspringend: bijlage bij.
ps. De .txt of .html versies van de boekjes ook bestemd voor wederuitgave in de vorm van boekdruk, .epub en dergelijke. Voorwaarden ertoe nader overeen te komen.

Boekjes en tijdschriften.   (chronologis per rubriek)                            blz. a5
                                                                                              
-------------------
Een reis naar de rand van het derde millennium.                                     80
       Idem                                                                                                  45
       Aan alle reizigers.                                                                               8
       Zelf spelend theatertent maken.                                                         2
       Aan alle utopisten, de windmolen, nader belicht                                 8
       Wie kijkt ziet.  poezie/sociologie                                                          2
       Rede rijk.  poezie/sociologie                                                                2
Sociologische.                                                                                        182 a4
      
.Utopische verkenningen 1.                                                                 4
       
Walden drie, poetis essay.                                                                       80
Walden vier 1, een planologie voor de voetganger                                   80
      
.. In  de ban van de tijd.  feuilletonscenario                                        10
Walden vier 2-3. x                                                                                     90   
      
..Goed voor de werkgelegenheid.                                                        4
Walden vijf 1-5. x                                                                                      80
       Nawoord walden vijf.                                                                           4
      
.Walden goodbye.                                                                              1
      
.Een ruimtestation op aarde.                                                               3
                                                           
Blad voor zelfvoorziening. 1-10  x                                                               4
Bladeren zelfvoorziening. 1-8  x                                                                  8
Nieuwsbrief zelfvoorziening. 1-20  (verder online) x                                    8
    
                                                                                                                     .
Publicatis en artikelen.   (chronologis per rubriek, artikelen niet volledig)
                                                       
Diverse items passen (deels) in meerdere categorieŰn. Getracht ze daar te
plaatsen waar ze het meest mee overeen zouden komen.
Inspringende titels meer als artikelen, andere meer als publicatis te duiden.
Niet alles uit Nieuwsbrieven of Website opgenomen.

Leden/donateurs ontvangen zogewenst links naar items online. (mits met mate)

                                                                                                              
^
Zelfvoorziening                                                                                        .
                                                                                                
-----------------
Zelfvoorziening als banenplan.                                                                    20
Schrift en zelfvoorziening.                                                                           12
Zelfvoorziening onder gelijkheid en het innen van grondrecht.                     16
Zelfvoorziening, begripsbepaling.                                                                16
Zelfvoorziening in stadsverband.                                                                 52
Zelfvoorziening en anarchisme.                                                                  20
Plan leeftuin.                                                                                          
  Van boerenbedrijf naar meervoudige leeftuin.
   Woonwerkplaats Ecotarc.                                                                       32
Zelfvoorzienend wandelen, politiek.                                                              2
Economie van zelfproductie.                                                                      32
Zelfvoorzienend ondernemen. (loc shop)                                                    16
Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding.                                 16
Locaal biologis.                                                                                          1
Nieuw beroep nieuwe kunst.   poezie                                                           1
Zelfvoorziening bij Plato, Aristoteles.                                                          12
  Homesteading. 1-2 x                                                                                 2
  Cursus zelfvoorziening.                                                                             2
Kleinste voetafdruk.   poezie                                                                       1
  Terugblik De Kleine Aarde.                                                                       3
  Terugblik De Twaalf Ambachten. 1-2 x                                                      2
  Groen uitroepteken.                                                                                  1
Zelfvoorzienend bedrijf.                                                                               2
Zelfvoorziening en laagdrempelig rentenieren.                                            4
  Zelfvoorziening en zelfvoorziening.                                                           1
Frederik van Eeden update.  1-3 x                                                             3
  Meer Frederik van Eeden.                                                                         4
  Genootschap.                                                                                            1
  Zelfvoorziening, gebruik van het woord voor 1970.                                     2
  Zelfvoorziening, gebruik van het woord, 1970-2010.                                   6
Vereniging voor zelfvoorzienend levensonderhoud.                                      2
  Meer zelfvoorziening.                                                                                1
  Aangepaste zelfvoorziening.                                                                      2
  Terugwerkende kracht.                                                                             1
Promotiebericht zelfvoorziening.                                                                  1
Zelfvoorziening en kunst, cultuur.                                                                 4
Zelfproductie.                                                                                              1
Zvz (vereniging, club).                                                                                  1
Toegevoegd. (nwsbrf 49) ringboerderij 1001, zie ook Aan alle utopisten.      1
                                                                                                                .
Tuin, landbouw, landschap 
                                                                    ^
                                                                                                  ----------------
Een nieuwe tuin.  poezie                                                                            4
A new garden.  poetry                                                                                4
Buitentuin.                                                                                                  2
Zelfvoorziening en biologise land- en tuinbouw.                                         2
  Kloostertuinen.  1-2 x                                                                               2
  Stadslandbouw.                                                                                       2
  Agrocritic.                                                                                                2
Grondoppervlak verbouw voedselgewassen.                                             1
Oppervlak zelfvoorziening.                                                                          1
  Lapjes land.  grond kopen, huren                                                              1
Uit te rekenen.  poezie/groenvoorziening                                                     1
  Sinks.  Co2                                                                                                2
  Groene uitroeptekens ?  stadsland- en tuinbouw                                      3
  Groene ontwikkelingen.               ,,                    1-3 x                               2
  Tuinvreugd.  verzameld uit nwsbrvn                                                        22

                                                                                                               
.
Bouwen, wonen, planologie                                                                   ^
                                                                                                 
----------------
Buurtbewoners.   poezie.                                                                            1
  
Cittie zucht, gedichtbericht.                                                                        4
Schelpwoning.  bouwbeschrijving                                                               3
Een planologie voor de voetganger.
1  poezie                                            8
oa.   Model.  zelfvoorziening                                                                        1
      Ruimtelijke ordening.  planologie                                                           1
       Hoe houdbaar is een anti atoom standpunt ?                                       2
Autarceia.  (eng.)                                                                                         4
Autarceia.                                                                                                    4
Walwoning, terrasflat.                                                                                16
Walwoning drijvend.                                                                                    2
Voorbij de groene grens.  planologie                                                           2
Duurzaam ... .   planologie/poezie                                                               2
  Tuinstad.                                                                                                   3
  Zelfvoorzienende stad.                                                                              2
  Oorsprong van de stad.                                                                             3
Programma zoekt partij.  (upgrade van Duurzaam ...)                                 4
  Werken bij wonen, bloemlezing                                                                 1
  Files 1-2.  x                                                                                                2
  Werken bij wonen op het web                             1-5 x                               2
  Reminiscenties  (lichthinder)                                                                     1
  Meer tuinstad.                                                                                           4
Zeespiegelstijging en rurale repopulatie.                                                     4
  Project A15.  planologie                                                                            2
  notitie Oosterwold.                                                                                    3
Groene kernen.                                                                                           1

                                                                                                                 .
Sociaal economis                                                                                    ^
                                                                                                 
----------------
Vrijheid en deugd.    sociaal financieel/poezie                                           1
  Inwikkelingslanden.                                                                                 1
  Recht op voedsel.                                                                                   2
  Wereldsupermarkt.    (meer voedsel, meer honger)                                2
Basisinkomen en zelfvoorziening.    bloemlezing                                      3
Commentaar bij een covertekst.                                                               2
  Co÷peratieve kolonies.    (Frederik van Eeden)                                       3
Basic property.                                                                                         2
Koop minder, koop anders, produceer zelf.                                                1
  Anarchisme en economie.                                                                       1
Goed voor de werkgelegenheid.
2                                                              4
Een (gelijk) recht op grond.    bloemlezing                                                 6
  Voor ieder naar behoefte.                                                                       3
Over marx, marxisme, bloemlezing.  1-2 x 
                                               3
Loonsalaris organigram                                                                            2
Meer Plato                                                                                               2
Bloemlezing basisbezit                                                                             4
Basisbezit en migratie                                                                              3
Van bijstand naar basisinkomen.                                                              4
Van basisinkomen naar basisbezit.                                                          2
                                                                                                               
.
Technis innovativ                                                                                 ^
                                                                                                  
---------------
Woestijnbevloeier.  1-2 x                                                                          1
Stripschip.                                                                                                4
Biool en compool, plus.   waterhuishouding                                              5
Fornuiskachel.                                                                                          4
Non stop rol aan rol af bus.  (Files 1)                                                        2
Nokturbine.   windenergie                                                                         2
  De nokturbine als Ridge blade.                                                               1

                                                                                                                
.
Divers                                                                                                      ^
                                                                                                  
---------------
Utopische verkenningen.  1-5 x                                                                  4
Publigrafie '011, '012, '013.14, '015, ┤016, '017. 
compacte voortzetting van de Boekjes.  1-5 x                                             4
Bij jaargang '013, '014, '015, '016, '017, '018, '019.  1-7 x                            1
Over zijn, het zijnde en het kennen ervan.   1-6  x                                      3
                                                                                             
---------------------------------------                                          --------------------------------
1 Na Walden drie' op zeker moment een bloemlezing van latere teksten: Een
planologie voor de voetganger. ('82). Weer later ('99) een scripto- en vooral publigrafie van de teksten: Walden vier 1, een planologie voor de voetganger.
2 Al eerder vermeld onder Walden vier 3. Hier nog eens in 'context'.
3 Meer in Walden vier 1, in Hoe houdbaar is een anti atoom standpunt
(woestijnbevloeier oa.), in Duurzaam ... , in ... .

--------------------------------------------------                                                             ^