.

<                                        studio tekstwijzer

Overzicht van artikelen, publicatis, uitgaven. (.html, online, .txt, fotocopie)        >>

Verzameld
Een reis naar de rand van het derde millennium.
En in zekere zin de erop volgende Walden boekjes.

Verzameld uit
Blad voor zelfvoorziening : Zelfvoorziening, begripsbepaling.
Bladeren/zelfvoorziening : Walwoning, terrasflat.
                                      Het inkomen van een zelfvoorzienende huishouding.

                                      Zelfvoorziening bij Plato, Aristoteles.
Netwerk nieuws (N.e.l.k):  Economie van zelfproductie.
Nieuwsbrief zelfvoorziening : Tuinvreugd.
Divers                          : Zelfvoorziening en kunst, cultuur.
                                          
Bloemlezingen
Een planologie voor de voetganger.                                 
Basisinkomen en zelfvoorziening.
Werken bij wonen, wonen bij werken.
Een gelijk recht op grond.
Over Marx, marxisme.
Basisbezit.


Poezie                                                                                                   blz.a5
                                                                                                             ---------
Wie kijkt ziet.                                                                                                2
Rede rijk.                                                                                                      2
Walden drie.                                                                                                80
Buurtbewoners.                                                                                             1
Cittie zucht, gedichtbericht.                                                                            4
Een planologie voor de voetganger.                                                                  8
Een nieuwe tuin.                                                                                            4
A new garden.                                                                                               4
Nieuw beroep nieuwe kunst.                                                                           1
Uit te rekenen.                                                                                               1
Duurzaam ... .                                                                                               2
Vrijheid en deugd.                                                                                          1

Meer poezie in Sociologische en Walden vier 1, 2. Erover ook in volgende Walden titels. Sporadis in andere publicatis, artikelen. Voorafgaand in eerdere werken.

-------------------------------------------------------------------------------------                              ^