<
                                          sites

Wat ruimere en andere randgebieden als onder Literatuur, maar zoveel mogelijk
wordt een gelijkende indelingssystematiek toegepast.
Opname van een link betekent niet dat met de inhoud ervan wordt ingestemd, al
is dit gewoonlijk min of meer het geval. Voor toevoegingen, omissies, op- en
aanmerkingen: 
mail, zie nieuwsbrief  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Meer algemeen


milieu, ecologie, duurzaam, gezond, natuur
economie
ontwikkeling
politic
divers


Algemeen  (zelfvoorziening)

projecten zelfvoorziening
forum
verdienmodellen
video
divers
engelstalig

  
------------------------------------------    >
Tuin          
Voeding
Kleding
Woning
     energiehuishouding
               waterhuishouding


--------------------------------------------------------    >>
Overige huisvlijt, ambachten, techniek
Gezondheidszorg    
Sport, spel, ontspanning, cultuur, reizen
Woongroepen, leefgemeenschappen, communes

 
                                                                                                                    .
                                                                                                       
^
Meer algemeen
                                            milieu, ecologie, duurzaam, gezond, natuur

milieuziektes  electrosmog vooral, bouwbiologie en tal van andere intrigerende
randwetenschappelijke zaken.  zou eenvoudiger en overzichtelijker kunnen.
uitgebreid literatuuroverzicht.


platform lichthinder  over lichthinder.

mondiale voetafdruk  ermee vergeleken staat een merendeels zelfvoorzienende huishouding van plm. 2500 m2 per volwassene als kleinste ruim aan de top.

duurzaamsite  digitaal den haag, onafhankelijk internet platform.

consuminderen  .startpagina

worldwatch institute
                                                                                            economie

vereniging basisinkomen  hoe onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijk ? geen
tegenprestatie in de vorm van werk, of ook geen huur-, inkomens-, vermogens-,
verblijfslandtoets ?

netwerk basisinkomen  idem.

ons geld, geldschepping in algemeen belang   uitvoerig gedocumenteerd.
oplossing ? graag contra-expertise.

geef dat geld, 175 euro per maand, direct aan de burgers

complementaire economie  .startpagina - alternative geld- en ruilsystemen.
koren en kaf. zelfproductie ontbreekt nog.

                                                                                         ontwikkeling
oneworld.nl  omvangrijke portal met veel nieuws en thema's.

w.o.t , technologie voor ontwikkeling.
                                                                                                  politic

basis inkomen partij  geen one issue partij maar onder meer geld-, kies- en bestuurstelsel hervormingen.

de groenen  de eerste enige echte ecologische partij van Nederland,
basisinkomen ! zie boven: hoe onvoorwaardelijk is onvoorwaardelijk ?


groen  BelgiŽ

netwerk politieke innovatie  in de kantlijn van de politiek, basisinkomen oa.

                                                                                                  divers
neoweb  technologie forum, info.

kerktuinen  kloostertuinen, zie ook nwsbrf 3
                                                                                                       
^
                                                                                                                   
.
Algemeen
                                                                      
projecten zelfvoorziening

Meer en minder zelfvoorzienend, klein en groot, binnen- en buitenland, intro- en
extravert. Wordt veelal nogal luchtig met 't begrip zelfvoorziening omgesprongen,
een manier om het zvz gehalte van een project in te schatten mettertijd te
ontwikkelen aan de hand van in- en export van goederen, diensten, geld.

Harmony center  natuurlijker leven, recepten, tips

Zelfvoorzienend leven  fr.

Weg naar zelfvoorziening  dtsl.

Zelfvoorzienendleven.be

Zelfvoorzieningsbijbel  be.

Mae Terra

Transition towns  benaderingen van zelfvoorziening in wervend groepsverband,
aanvankelijk
.

                                                                                                 
forum
Zelfvoorzienend leven  .startpagina

Selbstver.org  forum, duitstalig

Ecologieforum , 'zelfvoorziening'
                                                                                   verdienmodellen

Bij vermelde Projecten zelfvoorziening' veelal  als aanvullende inkomsten
aanwezig. Hier 'zelfvoorziening' als bron van inkomsten (workshops,
cursussen, verblijf) in op zich minder zelfvoorzienende bedrijfsvoeringen.

Tijdelijke vermeldingen, voor blijvende: zie publiciteits opties.

Jaaropleiding zelfvoorzienend leven.

Mas con menos

Autarkia

Nuttig landschap  kennisoverdracht 'zelfvoorzienend' leven.
Zie evt.
Zelfvoorziening met behoud van comfort  (2doc, 80 min.)
                                                                    
                                                                                                  
video

Evenals fotografie, computer, ..., valt video ruim buiten 'zelfvoorziening', al is dit
sowieso een gradueel begrip (0-90 %). Zo min mogelijk gebruik ervan plaatst het,
met tal van andere zaken, in de niet zelf-voorzienende marge van 'n
zelfvoorzienend opzet of project. 

You tube, zelfvoorziening

Anticrisiswapen van Spaans dorp-Utopia

Young Greeks create self-reliant island society
(advertentie overslaan, in browser Firefox adblock plugin !)

You tube , alternative Selbstversorgung
           
Ook: zelfvoorzienend leven, terug naar de natuur, doe het zelf.

                                                                                                  
divers
Terugblik  de kleine aarde, nwsbrf 12

Terugblik  de 12 ambachten, nwsbrf 13, 14.

                                                                                           
zoeken zvz
Wikipedia , zelfvoorziening.


                                                                                           
engelstalig
Self-production.org
  zelfproductie, Studio zelfvoorziening.

Many tracks  homesteading o.a.

Self-sufficiency  (dure) school voor zelfvoorziening.

Centre for alternative technology  Wales (uk), vercommercialiseerd.


You tube self-sufficiency   zie ook homestead, back to the land, diy enz.

Vimeo self-sufficiency  in enkele video's als tegenstelling tot goddelijke
voorzienigheid
.

                                                                                     
  ^
   .