<
                  


REDE RIJK

geschreven voor zeven herfst '73
nummers van Mededelingenblad,
informatiebulletin van de studie
-eenheid sociologie culturele
antropologie, en opgedragen aan
de Universiteit in Amsterdam.

                                    
Bronwyn's knife,         
her love is life.           
    
         
Sociologieproefschrift
        
Wie al de wegen die de
dingen over aarde gaan
ekstrakt beschryft zie
t een draak en hoort h
em skrie voor wie voor
wie voor wat wat, Watt.

             
System theorie

Het miljard vlytig ver
vaardigde uurwerken en
de werkuren die in zo'n
werelwyde wekker lopen
dienen niet,bel Pavlov.


MM
     
Kassabewustkwasibelust
een klavertjevier kust
Marx en Marcuse hier.


Meadows

En wie Groningen steen
voor steen demonteert,
ontmanteltgeschiedenis.


Utopia

Now here place for now
here man or palace now
here Thomas More.


Eupsychia

Is het niet verstandig
de waarde van je woord
1 oord vol selfgrowers
liefdevol te toetsen ,

o Maslow in de hemel ,
hier volgt je economie.


Prognost Ica

Waar ligt over 27 jaar
in n l de ringboerdery
'duizend en een', waar
duizend en een mensen
zich in hun stoffelyke
behoeften nagenoeg vol
ledig voorzien van de
271 hectaren aarde die
hen omringen ?


------------------------------
Geen antwoord van Mededelingen-
blad. Onbegrijpelijk verklaard
voor Prikbord van Folia Civita-
tis, weekblad voor de Civitas
Academica der UvA. Met toevoe-
gingen, waaronder Ockham's ra-
zor in materialistise interpre-
tatie ..that had populated the
world with a host of superflu-
ous entities.. naar Amsterdams
Sociologisch Tijdschrift, '75,
geen antwoord. Zonder toevoe-
gingen naar Sociodrôme (tijd-
schrift), '78, strekking der a-
forismen niet begrepen.     pp.==============================
Studio zelfvoorziening'02'06

Lees evt. verder Duurzaam ... ('02), Programma zoekt partij ('06) in de nieuwsbrieven 3 en 21.

                                            
^

        
   .