<
                                          nieuwsbrief zelfvoorziening
------------------------------------------------------------------------------------------------------
14                                                            sep.oct '04 


terugblik De Twaalf Ambachten 2                                                        citaat

webeditie

verandering website

tuinvreugd

huisvlijt

verandering nieuwsbrief                                                             
                           
  .
                                                                                                                  
Terugblik De Twaalf Ambachten 2

1. land om er huizen op te bouwen, maar dan door ons zelf te bouwen huizen.
2. land voor zelfvoorzienende kleinschalige, ekologisch funcionerende werk-
gemeenschappen waar de factor arbeid groot is en de faktor consumptie klein.
3. land als leefreserve, ...
-------------------------------------
uit Was het land niet van ons, DTA 88,' 97.

Aldus een duidelijkste, weinig representatieve zinsnede over zelfvoorziening in
DTA compact, nrs. 68 - 99, ' 92 - 99.
Geciteerd uit de Schumacher (1) lezing ' 96 van George Monbiot (2) naar
aanleiding van een aan de vaste kamercommissie voor Volkshuisvesting,
ruimtelijke ordening en milieubeheer' aangeboden Ecoterpen-plan.
Een wat merkwaardige reflectie omdat dit plan toch aanzienlijk minder radicaal
was in deze, zoals ook DTA zelf.
Want al het kleinschalig, mens- en milieuvriendelijk ondernemen ten spijt, van
kollektieve grondaankoop en projectontwikkeling of slechts plannen ertoe, kwam
het niet. 
De agrarise grondaankoop weliswaar gedelegeerd naar de biologise bedrijvigheid,
voor meer natuurlijke en ecologise zelfbouw is ruim aandacht door de jaargangen
heen, in tegenstelling tot voor de kavels, vergunningen, geld en overige voor-
waarden ertoe.
Mogelijk was deze drempel ook voor het centrum te hoog, dat meer en meer
bewoog richting stromingen die een breder publiek gemakkelijker aanspraken,
zoals na de Permacultuur, Lets en qua vervoer de ligfiets of electrise ombouwauto.
In nr. 96 echter, na een plan voor een Groene Volksverzekering in nr. 95, waarin
'zelfvoorziening' relatief prominent aanwezig, kreeg het afgevaardigden van Natuur
en milieu, Platform biologica, Eva, Interpolis, Alternatieve konsumentenbond,
min. van Landbouw en visserij, Socialistische partij, Milieudefensie, Lto nederland,
gem. Boxtel, Nederlands agrarisch jongeren kontakt, Landbouw economisch
instituut, Rabobank en anderen aan tafel. (3)
Een voorbeeld van meer grootschalige, politieke en of macro-economise aanpak
om milieu- en energiedoelen te bereiken. (4)
Plannen evenwel komen en gaan, polders tafel kent vele laden.

Op het gebied van afvalwaterzuivering (helofytenfilter) werden inmiddels nieuwe
hoogten bereikt, was de dure tegelkachel al enige tijd voorzien van gastoevoer-
optie, het composttoilet compacter maar minder waarschijnlijk vanwege het toch
vrij ruim aanwezige regen- of hergebruikwater en verscheen nr. 100 van DTA,
nieuwsbrief nu, in minder aantrekkelijk formaat.

En nam ook oppervlakkiger werving : Iedereen die zich voelt aangesproken door
begrippen als gezond, comfortabel, ambachtelijk en milieuvriendelijk. ... het
comfort van een warmtewand, de glinstering van leemstuc en de geur van
lijnolieverf ", behaalde resultaten gaarne over.
-----------------------------------------------
  
1. Small is beautiful.   www.schumachercollege.org.uk.
2. In het engelse blad Resurgence, www.resurgence.org, en ook los bij DTA
bestelbaar.
3. "Iets anders dat bij de gespreksdeelnemers bevreemding wekte is dat er sinds
1976 geen gegevens voorhanden zijn over de mate waarin Nederland in staat is in
zijn eigen voedselbehoefte te voorzien. Men onderschreef dan ook vrij algemeen
de doelstelling van ons plan: een sterke impuls geven aan de ecologische
landbouw en het veilig stellen van de voedselvoorziening in tijden van crisis."
nr. 96, blz.4.  
4. Middels wetgeving, planologie, bestaande bedrijven en organisatis, ... .
Evenals bij de individuele (doe het zelf) of kleinschalige bedrijfsaanpak (memo)
spelen goede analyses en plannen kenniseconomis een niet te onderschatten rol.
Zijn bij enkel voorbeeld gemalen granen als belangrijkste voedselbestanddeel in
zelfvoorzienende huishoudingen niet slim, dan zijn de knap ontwikkelde hand-
graanmolenstenen in nr. 72, blz.11, qua zelfvoorziening dat eigenlijk ook niet.

                                                                                                 
^
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
onlangs verschenen


Een reis naar de rand van het derde millennium

webeditie. inleiding op Walden drie, vier, vijf. blz.88, zipkb.65, prijs voorlopig 0.
studio zelfvoorziening.                                       
inzage :
----------------------------------------------------------------------------------
                                                                                            
^
                                                                                                    ^
Tuinvreugd

Eind september, begin october. In de voorval betrekkelijk veel wormstekige hazel-
noten. Onder de struiken veel holletjes van muizen. Zou een aardige natuurfilm op
kunnen leveren. Ze zullen het min of meer verbaasd uit de hazelnoot tevoorschijn
kruipend rupsje waarschijnlijk wel met rust laten, doch het zou mooi zijn als ze
juist de aangestoken noten zouden verzamelen.
Regelmatig rapen toch wel.
De hazelnootboorder nog een jaartje respijt. Natuurlijke bestrijding, wellicht onder
meer door gesignaleerd roodborstje, zou de klus vanzelf kunnen klaren.
Het vooraf gras- en onkruidvrij maken van dezelfde ondergrond vraagt wat werk,
dat wie weet ook door pluimvee kan worden uitgevoerd. Vooralsnog vooral
grasschaar en hark, maar ook schoffel in enigerlei vorm zou hier van nut kunnen
zijn.
Van rooi en snoei afkomstige, nu enkele jaren liggende hazelaartakken blijken
gemakkelijk in kachelklare stukken te breken. Meevaller dus.
Aanzienlijke voorraden inmiddels van de voedzame noot. Een poging ze te
kiemen misschien voortijdig opgegeven. Het zou de noten vanzelf openen en
gemakkelijker verteerbare kiemen opleveren.
Intussen smaken de overjarige, geroosterd op kachel, voortreffelijk, al zijn inge-
sleten snoep(koop)gewoonten lastig te wijzigen. Toch een noot of 10 per dag nu,
handgekraakt en goedgekauwd. Ongeveer 75, vers 50, zou je er een ons van
willen eten. Maar dat valt wat zwaar. Op drie maal zoveel, krap 2000 calorieen,
zou zijn te overleven. 

In tegenstelling tot het strookmulchen dat een innovativ succes lijkt, is het met
de hand plaatsen van winterwortelzaailingen dat vooralsnog niet.  De blijkbaar gevoelige wortel groeide vooral in diverse gedrongen knolvormen, al was dit in de
huistuin minder het geval.
Enkele pompoenen toch en wat suikermais. Bleven de maisplanten klein, hier en
daar een uit de kluiten gewassen kolf eraan.
Pronkbonen en pastinaken voldoende, de herfstframbozen weer best.
Wie weet vormen de nieuwe braamscheuten, geleid over de verdorrende oude,
straks een onderhoudsarme haag.

Hazelnootval ook in de huistuin.
Nauwelijks peren. De boom er deze winter maar uit.
Appels matig, veel belanden op de composthoop waar ze volop wurmen kweken.
Het ongeveer dagelijks rapen van ervan staat in ieder geval garant voor een frisse
neus. 
De druiven verwerkt tot vruchtvlezig sap. Wat zuur weliswaar, te vroege pluk ?
Vrij veel zaden van de o.i.kers, nog volop in bloem en blad overigens, liggen als
smaakmaker en zaaigoed te drogen.
De begin september gezette knoflook zou al wat blad kunnen geven. Selderie,
boerenkool en brussels lof tieren welig. Heet het lof daar 'endives', en zijn choux
bruxelles spruitjes, nog niet getracht het als andijvie te eten.

In de dieptekas wat minder tomatenplanten volgend jaar en mogelijk meer toma-
ten. De veldsla komt al op,  er binnenkort peterselie en selderie uit de tuin voor
overwintering onderbrengen.
---------------------------------------                                                           
^
verandering website

De inleiding meer vooruit- dan terugblikkend nu, de rubrieken Netwerk en Fonds
op de homepagina opgeheven respectivelijk opgegaan in Studio. Van daar naar
studio-info en vervolgens naar studio-donateurs, sponsors of studio-plannen,
projecten.
Aan de plannen is
wandelhotel toegevoegd.
---------------------------------------------------------------
                                                       
Huisvlijt

Het stookseizoen weer begonnen. Schoorsteen en kachelpijp gebrand en ge-
veegd. Toegegeven, het kan en moet schoner tezijnertijd.
Vooral toepassing van een blaasbalg/ventilator zou het vuurhaardje in de fornuis-
kachel op kunnen voeren naar milieuvriendelijker verbranding.
Ermee ook de schoorsteen aan vervanging toe, want nagenoeg alle verbrandings-
warmte zogewenst binnenshuis blijvend dan.
Hetzelfde geldt voor toepassing van alternatieve vormen van verwarmen zoals broei
en zon, die het brandhoutgebruik verder terug zouden kunnen dringen, maar veelal
een andere woning verlangen.
(1)

Criterium voor alternatieven voor brandhout, dat zo gemakkelijk in de ruime
achtertuin groeit, is vooral de hoeveelheid 'technologie' cq 'markt' die ze met zich
meebrengen.
Hoe minder hoe wenselijker veelal, zodat zonnecel-electra onwaarschijnlijker zou
zijn voor ruimteverwarming dan windmolen-waterstofgas, dat ook niet hoog scoort.

Voor historise eskimos wat merkwaardige overwegingen uiteraard en al zijn er
tijdgenoten die onverhit voedsel of zelfs onverwarmd wonen (in koudere streken)
voorstaan, het vuurtje en in deze de fornuiskachel voor lief nemend, blijkt ie
centrum van tal van huishoudelijke functies, toepassingsopties en gedrags-
mogelijkheden.

Qua drogen en droog houden van kruiden, zaden en andere voedselvoorraden
biedt de ruime, taps toelopende en vooralsnog niet van een ventilator voorziene
geur- en dampafvoerkap plaats voor kastjes rondom als toepassingsoptie.
Kastjes opdat stof de voorraadplanken ongemoeid late.

Qua verwarming van water voor diverse wasfunctis komt met (fluit)ketel en emmer
de eenpersoonshuishouding een heel eind, lastiger wordt het wanneer men heet
water stromend wil hebben en in grotere (wastobbe, douche) hoeveelheden.
Een heetwatervat of andere hitteopslag niet alleen op kachel of schoorsteen maar
ook op zonnecollector (en radiator) aan te sluiten, zou dan in grote lijnen vereisten
aan vaten en leidingen van koper, roestvrij staal en dergelijke, plus tal van toe-
behoren, aangeven.
Kant en klaar (aga fornuis, zonneboiler) peperduur, eenmaal (experimenteel nog
altijd) ontworpen en vervolgens geÔnstalleerd onbetaalbaar, dus alleen voor ervaren
en toegeruste doe het zelvers met inzet ook van recyclingtoepassingen
(biervaatje, radiatoren, ...) eventueel te doen.
Met toekomstige zelfproductie van was- en drinkwater middels regen, grondwater
en hergebruik daarbij zo mogelijk rekening te houden.    

Gedurige research en ontwikkeling richting optimale systemen qua materiaal-
gebruik, zelfbouw, prestaties en kosten garandeert degenen die meer willen dan
ketel en emmer of teil zodoende het nodige werk.

Douche, kledingwas en ruimteverwarming (middels zonnecollector-opslagvat-
radiator) de gebruiksfuncties waarop de systemen geŽnt.

Zeker op douche zou daarbij afgedongen kunnen worden omdat met de hand
wassen in deze voldoet of zelfs wenselijker zou zijn en van tijd tot tijd zwembad
of saunabezoek ook wel wat heeft.
Kledingwas ligt in de meerpersoonshuishouding lastiger en al speelt wasbewust
kledinggedrag en occasioneel gebruik van wasplaats of -serette een rol, aan toe-
gevoegde zonneboiler in combinatie met alternative wasmachine (op hand- of
trapperkracht) zou moeilijk zijn te ontkomen.
Evenwel, is de zonneboiler voor ruimteverwarming soms overbodig
(2), kledingwas
in de meerpersoonshuishouding zou bij aanpassing van witheidsnormen terug
kunnen vallen op vaste teil met aan- en afvoer op kachel plus wringer en selectiv
bezoek aan wassalon.
----------------------------
1. zie Fornuiskachel en Walwoning, Studio zelfvoorziening.  
2. zoals onder meer in de Walwoning.                     
                                                                                                   
^


                                                                                                               

                                                                                                                
Verandering nieuwsbrief                                                              .

De rubrieken Tuinvreugd en Huisvlijt voorlopig ten einde en met no.16 de uitkomst
in tweemaandelijkse regelmaat overgaand in onregelmatig.
Wat ook tot frequentere, maar waarschijnlijker tot meerbladige uitgaven zou
kunnen leiden.
Al te talrijk gereed liggende of op stapel staande studio publicatis vragen om
voorrang. Ruimte voor inzendingen evenwel blijft onverminderd aanwezig.
                                                                                                     
^

====================================================