voor ' 70
--------------

Robinson CrusoŽ, Daniel Defoe, 1711. Meer survival dan zelfvoorziening, maar
toch ...

Walden, or Life in the woods, Henri David Thoreau, 1849, 1854.  vert. Walden, Meulenhoff, 1972.


Werk en brood, Frederik van Eeden. De Gids, 1897. tijdschriftartikel.
De bezwaren tegen coŲperatieve rijkshoeven. De Gids, 1897.

Walden in droom en daad
, J.S De Ley en B. Luger, 1980.De ontwikkeling van
Van Eedens sociale denkbeelden. Huis aan de Drie Grachten, 1980.

Garden cities of to-morrow, Ebenezer Howard, 1898. Faber and Faber, London, 1970.

Three acres and liberty, Bolton Hall, 1907. Macmillan, New York, 1922. Eerste
uitgave 1907.
Soil and health library 
(Drie acres en vrijheid)  Een gepassioneerd pleidooi voor onafhankelijkheid en
zelfvoorziening op kleine intensief bewerkte oppervlakken. Voor de ontvolking van
het Amerikaanse platteland en de paddestoelachtige groei van onze steden
waren 'how to do it' boeken over leven op het land talrijk, maar geen eerder dan
deze heeft Hall's "back to the land" orientatie. Met een breed historisch besef dat
iemand uit onze eigen era niet zou misstaan, observeert Hall de sociale krachten
die mensen in stadsarmoede drijft, terwijl ze in eenvoudige vrijheid en overvloed
op het land zouden kunnen leven. Veel overeenkomstige en minder intelligente
pleidooien zijn op Drie acres en vrijheid' gevolgd en brachten ook de Mother Earth
News generatie uit de jaren ' 70 voort.     vert.pp.

Jedermann Selbstversorger, Leberecht Migge. Jena 1919.

Rosinkawiese, alternatives Leben in den zwanziger Jahren, Gudrun Pausewang.
Deutscher taschenbuch verlag, 1983.

Flight from the city, Ralph Borsodi. Harper & Row, New York, 1933.
Soil and health library  
(Vlucht uit de stad)  Kroniek van de tocht van het Borsodi gezin van baan-in-de-
stad afhankelijkheid naar zelfvoorzienend-op-het-land onafhankelijkheid. Borsodi
was vooruitziend genoeg deze verkassing gedurende de welvaart van de jaren ' 20
te maken; zijn boeken waren handwijzers voor vele beangstigde loon-slaven die
zijn boek zagen als een gidslicht naar financiŽle zekerheid, of zelfs overleving,
gedurende de Great Depression. Bovendien, Ralph Borsodi was een verbazing-
wekkend intelligent sociaal criticus wiens kijk doordrong tot de kern van de
tegenstellingen en problemen van de industriŽle beschaving.       vert.pp.

Planning a subsistence homestead pdf, U.S Department of agriculture. 1934.    

Tajozjny toepik, Vasili Peskov, 1990.  vert. Kluizenaars in de taiga, Van Holkema
& Warendorf, 1993.
'"Veertig jaar geleden besluit een Russisch gezin de 'wereld' de rug toe te keren.
Ze behoren tot een zeer strenge christelijke sekte, die al het wereldlijke afwijst
(en vervolgd wordt). Ze houden zich in leven met aardappelbrood, uien, rapen en erwten. Ze drinken voornamelijk berkesap. Van brandnetels wordt soep getrokken.
Schoenen worden gemaakt van berkenschors en met moerasgras bekleed.
Geneesmiddelen vinden ze in de natuur."

Walden two, B.F.Skinner, 1946. Macmillan, 1948. vert. Walden twee, Meulenhoff,
1976.

Living the good life: How to live sanely and simply in a troubled world, Helen & Scott Nearing, 1950. Schocken Books, New York, 1970. Eerste uitgave 1950.
Soil and health library.
(Het goede leven levend, hoe gezond en eenvoudig te leven in een getroubleerde
wereld)  De Nearings behoorden tot die intelligente Amerikanen die ooit de
bewuste verandering van stedelijk naar landelijk leven aangingen, van gezin naar
doelbewuste gemeenschap; van een loon-arbeid economie naar vrijwillige eenvoud.
Hun classice boek heeft een diepe invloed gehad op de verschillende back-to-the-
land groeperingen, ... Het boek beschrijft hoe de Nearings besloten te verhuizen
van New York City naar een boerderij in Vermont, hoe ze in inheemse materialen
bouwden, duurzame voedselproductiesystemen ontwikkelden en een huishouding
die erg weinig geld behoefde maar toch een maximum aan vrije tijd en plezier
opleverde. Het bespreekt eveneens hun begrip van gezondheid, de afhankelijkheid
van goede voeding en de behandeling van ziekten met natuurlijke methoden.  vert.pp.
Een tevreden leven: 60 jaar zelfvoorzienend leven. ned. vert. 2010. 
       
<            literatuur voor '7O  
                                                             
meer algemeen
  .                                                                                                         .
meer algemeen

--------------------------
Internet zoeken op de titels geeft vrijwel direct resultaat. Informatie over auteurs
in Wikipedia.


Hesiodus, Werken en dagen. (plm. 750 vC). Nwsbrf 39, Meer Plato.

Plato, Wetten.  (plm. 375 v.C). Ook Bl.zelfvoorziening 7, nwsbrf 39.

Aristoteles. (plm. 350 vC). Bl.zelfvoorziening 8.

Epicurus. (plm. 300 vC). Aanvullend klassiek.

What is Property ?, Pierre-Joseph Proudhon. 1840.
Vergl. Basic property, nwsbrf 21, Bloemlezing basisbezit, nwsbrf 41.

Our Land and Land Policy, Henry George. 1871
Vooruitgang en armoede, Henry George. 1879

News from nowhere, William Morris. 1890.

De verovering van het brood, Peter Kropotkin. 1892. vert. F. Domela Nieuwenhuis.
Landbouw en industrie, hoofd- en handenarbeid vereenigd, P.Kropotkin, vert. J.Stoffel. 1902


Silent spring, Rachel Carson, 1963.
Start plm. van de milieubeweging. Zie evt. De actualiteit van Rachel Carson, een
halve eeuw na Silent Spring, Jozef Keulartz, '013.


                                                                                       
^